Primera edició de quaderns d’activitats de reforç d’estiu. Escoles públiques de Viladecans i Sant Climent de Llobregat. Acció inclosa al Pla Local per a la millora de l’èxit educatiu de Viladecans.