Proposta Presentació ‘Fem memòria’. Grup de treball, infància, educació i salut de Viladecans. Material de difusió adreçat a millorar la tasca dels professionals vers les famílies d’infants amb necessitats educatives.