Edició Memòria/presentació candidatura a la renovació de la ‘Ciutat de la ciència i la innovació’ Viladecans 2014 (Candidatura aprovada).